Proder Meddializ

Proder Meddializ, tüm diyaliz merkezlerinin kolaylıkla kullanabileceği hasta takip programıdır. Proder Meddializ ile diyaliz merkezinde ki hastaların kayıtlarını, diyaliz seanslarını ve ilaç tanımlamalarını takip edebilirsiniz.

Read more

Asmplus 1.5

Asmplus, Ender Yazılım tarafından ve aile hekimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen aile sağlığı merkezi yazılımıdır. Asmplus, aile hekimlerinin aile sağlığı merkezlerinde ihtiyaç duyduğu karekod uygulaması amacıyla

Read more

EBS Veteriner Takip Programı

EBS Veteriner Takip Programı ile veteriner hekimler hastalarının kayıtlarını kolaylıkla tutabilirler. EBS Veteriner Takip Programı, veteriner hekimlerin hastalarının kayıtlarını tutmaları ve takip edebilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Read more