AMP Doğrudan Temin Programı

AMP Doğrudan Temin Programı ile ilgili mevzuata uygun doğrudan temin yoluyla alımları gerçekleştirebilirsiniz.

AMP Doğrudan Temin Programı, kurumunuz için yapacağınız doğrudan alımları, ilgili mevzuata göre yapmanızı sağlayan programdır.

Program ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen doğrudan temin yoluyla yapılan alımları mevzuata uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Programı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin yapan kamu kurum ve kuruluşları kullanabilirler.

Programı kullanabilecek kurumların listesi şu şekilde;

  • Belediyeler (Büyük, orta ve küçük ölçekli ihale düzenleyen tüm müdürlükleri)
  • İl Özel İdareleri
  • Hastaneler
  • Üniversiteler
  • İl Milli Eğitim Müdürlükleri
  • İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Müdürlükleri
  • Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Başkanlıkları
  • Karayolları, DSİ, İller Bankası, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları
  • Sosyal Güvenlik Kurumları
  • Kamu ihale kanunu kapsamında ihale yapan tüm kurum ve kuruluşlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *